Modele de incheiere judecatoresti

Accueil>Modele de incheiere judecatoresti
Vue Montardon

Modele de incheiere judecatoresti

Prin cererea formulată la Data de……………, judecătorul………. a formu declaratie de abţinere invocând cazul de incompatibilitate prevăzut de art. …… C proc. Pen., întrucât…………………. În baza art. 68 alin. (6) C proc. Pen.

va menţine/nu va menţine actele şi măsurile dispuse. Faţă de aceste considerente, în baza art. …. C. proc. Pen. constată că în cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. ………. C. proc. Pen., astfel că va admite declaraţia de abţinere formulată de judecătorul………… 3 Deşi nu se prevede în mod EXPRES, acest fapt ar putea să rezulte având în redactarea art.

68 alin. (5) C. proc. Pen, precum şi celérythatea cu care aceasta se soluţionează, respectiv în cel mult 24 de Ore; situaţia este diferită în ipoteza aplicării dispoziţiilor art. 68 alin. (5) Teza a II-a C. proc. Pen. În baza art. ……

C. proc. Pen., raportat la art. …. C. proc. Pen., admite cererea de abţinere formulată de judecătorul………….. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după Care: [4] Dacă s-a apreciat că este necesar a fi ascultat; în situaţia în Care se formulează declaratie de abţinere sau este recuzat procurorul de şedinţă, indiferent de momentul procesual, aceasta se va soluţiona de către procurorul ierarhic Superior (a se vedea dispoziţiile art. 70 C. proc. Pen.) Reprezentantul Ministerului public Pune concluzii de admisere a declaraţiei de abţinere având în respectiv motivul Invocat,……..

[4] PE ROL soluţionarea declaraţiei de abţinere formulată de judecătorul……….. la Data de……………, în dosarul Nr. ……… privind PE inculpatul……….., având ca obiect infracţienne prevăzută de art. …… C. stylo. . 2 În situaţia în Care cererea de recuzare sau de abţinere este soluţionată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către judecătorul de NUMERIQUE préliminaires, nu se va mai menţiona acest lucru, ci direct: pronunţată în şedinţă publică, azi,………..

. 5 Se va înlocui după caz: JUDECĂTORUL de DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI/JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PARAARĂ/TRIBUNALUL/CURTEA/ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Şedinţa DIN Camera de Consiliu DIN Data de………. Examinând declaraţia de abţinere formulată constată că aceasta este întemeiată, având în e…………….. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) DIN Hotărârea Nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, Cu modificările şi completările ulterioare, se va dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie un cauzei, după blocarea completului iniţial investit. 1 Se va înlocui, după caz, Cu instanţa Care soluţionează cererea, respectiv Tribunal, curte de Apel sau Înalta curte de Casaţie şi Justiţie.

2019-02-18T02:50:36+02:00

About the Author: